Om Backoffice

Som grossist kan du logge inn og administrere løsningen i vårt skybaserte CMS verktøy (Content management system). Vi kaller det exPub. Du kan fra dette systemet administrere Your Order App og din webshop (forhandlerportal).

 

Kort om våre verktøy:

Product management:

 

 

Administrer dine produkter og produktkategorier som bl.a. produktforklaring, varianter, priser, bilder og enheter. Du kan også styre dine kampanjer.

Det er også mulig å integrere løsningen mot eksterne ERP system (logistikk og lager).

 

 

 

 

 

Content management:

Tilpass webshop/forhandlerportalen slik du selv ønsker.
Å lage artikler, legge til bilder, opprette skjema og å endre menyer er noen funsksjoner du kan anvende. 

 

 

 

 

 

 

Customer management:

 

Oversiktlig kundesystem hvor du kan legge til og fjerne kunder og brukere. På hvert kundekort har du blant annet oversikt over alle kundens ordre gjennom dette systemet. Nødvendig kundeinformasjon kan oppdateres i systemet, eksempelvis adresse, fakturaadresse, kontaktpersoner etc. 

Om ønskelig er det også mulig å integrere CRM system (kundesystem).

 

 

 

 

 

Order management:

 

Hold oversikt over kundenes bestillinger. Order management gir deg full oversikt over bestillinger hele døgnet. Grossisten kan følge hele verdikjeden fra bestilling til leveranse, hvis du ønsker det.
Integrasjon med Økonomi & ERP system  (logistikk & lager systemer) er mulig.

 

 

 

 

 

SEND EN FORESPØRSEL

RING OSS

RING OSS!

+47 21 68 40 00

Adresse

ADRESSE

Smeltedigelen 1,

0190 OSLO

Epost

Facebook

Could not find file 'D:\home\expub\frontend\Content\Archive\341\ExtraSettings.txt'.